Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2019-06-19 RB_14_2019 Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i jej Grupy Kapitałowej. Link
2019-06-17 RB_13_2019 Otrzymanie dywidendy od spółki Soon Energy Poland sp. z o.o. Link
2019-06-10 RB_12_2019 Otrzymanie dywidendy od Spółki zależnej. Link
2019-06-05 RB_11_2019 Nabycie udziałów spółki stowarzyszonej – Soon Energy Poland sp. z o.o. Link
2019-05-28 RB_10_2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku. Link
2019-05-28 RB_09_2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku. Link
2019-05-28 RB_08_2019 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2018. Link
2019-04-30 RB_07_2019 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2018 rok. Link
2019-04-30 RB_06_2019 Rekomendacja podziału zysku za 2018 rok na WZA. Link
2019-04-25 RB_05_2019 Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2018 spółki zależnej. Link