Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2023-04-27 RB_10_2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2023 roku. Link
2023-04-27 RB_09_2023 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 26 kwietnia 2023 roku. Link
2023-04-26 RB_08_2023 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. na kolejną kadencję Link
2023-04-26 RB_07_2023 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2022. Link
2023-04-24 RB_06_2023_W Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Link
2023-04-05 RB_05_2023 Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku Link
2023-03-31 RB_04_W_2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał. Link
2023-03-31 RB_03_2023 Rekomendacja Zarządu Eurotel S.A. dotycząca podziału zysku netto za 2022 rok i wypłaty dywidendy Link
2023-02-16 RB_02_2023_W Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki Link
2023-01-31 RB_01_2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Link