Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2019-04-30 RB_06_2019 Rekomendacja podziału zysku za 2018 rok na WZA. Link
2019-04-25 RB_05_2019 Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2018 spółki zależnej. Link
2019-04-19 RB_04_2019 Aneks do umowy Ramowej Wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach Emitenta Link
2019-03-22 RB_03_K_2019 Szacunki wyników za 2018 rok – korekta raportu w zakresie EBITDA Link
2019-03-21 RB_03_3019 Szacunki wyników za 2018 rok Link
2019-03-21 RB_02_2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2018 rok Link
2019-01-31 RB_01_2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Link
2018-12-05 RB_25_2018 Znaczne pakiety akcji. Link
2018-12-03 RB_24_2018 Uzupełnienie raportu za I półrocze 2018 roku – stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej do raportu biegłego z zastrzeżeniem. Link
2018-11-23 RB_23_2018 Stanowisko Spółki ws. decyzji Urzędu Celno – Skarbowego Link