Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2020-05-19 RB_06_2020 Informacja o otrzymaniu subwencji finansowej. Link
2020-05-12 RB_05_2020 Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 roku. Link
2020-03-30 RB_04_2020 Rekomendacja podziału zysku Link
2020-03-19 RB_03_2020 Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Eurotel SA Link
2020-02-13 RB_02_2020 Udzielenie pożyczki spółce stowarzyszonej. Link
2020-01-31 RB_01_2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Link
2019-12-02 RB_18_2019 Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania. Link
2019-11-06 RB_17_2019 Stanowisko Spółki ws. decyzji Izby Administracji Skarbowej Link
2019-10-15 RB_16_2019 Korekta raportu za I kwartał 2019 roku Link
2019-09-06 RB_15_2019 Aneks do Umowy o Multilinie – udostępnienie finansowania spółce zależnej Link