Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2020-08-20 RB_08_2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5%ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 sierpnia 2020 roku. Link
2020-07-22 RB_07_2020 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2019 rok. Link
2020-05-19 RB_06_2020 Informacja o otrzymaniu subwencji finansowej. Link
2020-05-12 RB_05_2020 Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 roku. Link
2020-03-30 RB_04_2020 Rekomendacja podziału zysku Link
2020-03-19 RB_03_2020 Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Eurotel SA Link
2020-02-13 RB_02_2020 Udzielenie pożyczki spółce stowarzyszonej. Link
2020-01-31 RB_01_2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Link
2019-12-02 RB_18_2019 Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania. Link
2019-11-06 RB_17_2019 Stanowisko Spółki ws. decyzji Izby Administracji Skarbowej Link