Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2023-11-08 RB_18_2023 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 8 listopada 2023 roku. Link
2023-10-12 RB_17_2023_W Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał. Link
2023-08-31 RB_16_2023 Aneks do Umowy o Multilinię – przedłużenie finansowania Link
2023-07-03 RB_15_2023 Zmiana stanu posiadania – sprzedaż akcji. Link
2023-06-29 RB_14_2023 Podpisanie aneksu do umowy poręczenia ze Spółką INGRAM MICRO Sp. z o.o. Link
2023-05-30 RB_13_2023 Rejestracja zmiany Statutu Spółki przez Sąd Link
2023-05-23 RB_12_2023 Otrzymanie dywidendy od spółki Viamind sp. z o.o. za 2022 rok Link
2023-04-27 RB_11_2023 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2023 dotyczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Link
2023-04-27 RB_10_2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2023 roku. Link
2023-04-27 RB_09_2023 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 26 kwietnia 2023 roku. Link