Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2018-05-24 RB 14/2018 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2017 Link
2018-04-27 RB 13/2018 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2017 rok. Link
2018-04-27 RB 12/2018 Rekomendacja podziału zysku za 2017 rok na WZA Link
2018-03-26 RB 11/2018 Umowa spółki zależnej Emitenta Link
2018-02-13 RB 10/2018 Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta Link
2018-02-08 RB 9/2018 Aneks do umowy o linie wieloproduktową Link
2018-01-31 RB 8/2018 Informacja w sprawie niewiążącej oferty zakupu większościowego pakietu udziałów Link
2018-01-30 RB 8/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku. Link
2018-01-30 RB 6/2018 Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta. Link
2018-01-22 RB 5/2018 Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta Link