Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2023-04-05 RB_05_2023 Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku Link
2023-03-31 RB_04_W_2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał. Link
2023-03-31 RB_03_2023 Rekomendacja Zarządu Eurotel S.A. dotycząca podziału zysku netto za 2022 rok i wypłaty dywidendy Link
2023-02-16 RB_02_2023_W Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki Link
2023-01-31 RB_01_2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Link
2022-12-05 RB_20_2022 Poręczenie Emitenta jednostce zależnej Link
2022-11-10 RB_19_2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 listopada 2022 roku. Link
2022-11-10 RB_18_2022 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 10 listopada 2022 roku. Link
2022-10-21 RB_W_17_2022 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROTEL S.A. zwołanego na dzień 10.11.2022 r. na wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały. Link
2022-10-14 RB_W_16_2022 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROTEL S.A. wraz z projektami uchwał. Link