Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2019-01-31 RB_01_2019 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Link
2018-12-05 RB_25_2018 Znaczne pakiety akcji. Link
2018-12-03 RB_24_2018 Uzupełnienie raportu za I półrocze 2018 roku – stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej do raportu biegłego z zastrzeżeniem. Link
2018-11-23 RB_23_2018 Stanowisko Spółki ws. decyzji Urzędu Celno – Skarbowego Link
2018-11-15 RB 22/2018 Przedłużenie terminu spłaty pożyczki dla spółki Soon Energy Poland Sp. z o.o. Link
2018-10-08 RB 21/2018 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Eurotel S.A. Link
2018-09-22 RB 20/2018 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku. Link
2018-09-20 RB 19/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. w dniu 24 maja 2018 roku – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 5. Link
2018-07-20 RB 18/2018 Udzielenie pożyczki spółce stowarzyszonej Link
2018-07-17 RB 17/2018 Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej za 2013 rok. Link