Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2020-02-13 RB_02_2020 Udzielenie pożyczki spółce stowarzyszonej. Link
2020-01-31 RB_01_2020 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Link
2019-12-02 RB_18_2019 Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania. Link
2019-11-06 RB_17_2019 Stanowisko Spółki ws. decyzji Izby Administracji Skarbowej Link
2019-10-15 RB_16_2019 Korekta raportu za I kwartał 2019 roku Link
2019-09-06 RB_15_2019 Aneks do Umowy o Multilinie – udostępnienie finansowania spółce zależnej Link
2019-06-19 RB_14_2019 Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i jej Grupy Kapitałowej. Link
2019-06-17 RB_13_2019 Otrzymanie dywidendy od spółki Soon Energy Poland sp. z o.o. Link
2019-06-10 RB_12_2019 Otrzymanie dywidendy od Spółki zależnej. Link
2019-06-05 RB_11_2019 Nabycie udziałów spółki stowarzyszonej – Soon Energy Poland sp. z o.o. Link