Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2023-11-20 QSr 3/2023 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 Link
2023-09-25 PSr_2023 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023 Link
2023-05-22 QSr 1/2023 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r Link
2023-04-05 QSr 3/2022 - korekta Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 – korekta Link
2023-03-31 SRR_2022 Raport roczny skonsolidowany 2022 Link
2023-03-31 RR_2022 Raport roczny 2022 Link
2022-11-15 QSr 3/2022 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 Link
2022-09-12 PSr 2022 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022 Link
2022-05-23 QSr 1/2022 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r Link
2022-04-12 SRR_2021 Raport roczny skonsolidowany 2021 Link