Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2019-05-16 QSr 1/2019 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r Link
2019-04-30 RS 2018 Raport roczny skonsolidowany za 2018 r Link
2019-04-30 R 2018 Raport roczny za 2018 r Link
2018-11-22 QSr 3/2018 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 Link
2018-09-27 PSr 2018 Skonsolidowany raport półroczny za 2018 r Link
2018-05-30 QSr 1/2018 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r Link
2018-04-26 R 2017 Raport roczny za 2017 r Link
2018-04-26 RS 2017 Raport roczny skonsolidowany za 2017 r Link
2017-11-15 QSr 3/2017 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r Link
2017-09-18 PSr 2017 Skonsolidowany raport półroczny za 2017 r Link