Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2020-06-15 QSr 1/2020 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r Link
2020-03-30 R_2019 Raport roczny 2019 Link
2020-03-30 RS_2019 Raport roczny skonsolidowany 2019 Link
2019-11-14 QSr 3/2019 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 Link
2019-10-15 QSr 1/2019 - korekta Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 -korekta Link
2019-09-12 PSr 2019 Skonsolidowany raport półroczny za 2019 r. Link
2019-05-16 QSr 1/2019 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r Link
2019-04-30 RS 2018 Raport roczny skonsolidowany za 2018 r Link
2019-04-30 R 2018 Raport roczny za 2018 r Link
2018-11-22 QSr 3/2018 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 Link