Data raportu Numer raportu Nazwa raportu
2017-05-16 QSr 1/2017 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r Link
2017-03-27 R 2016 Raport roczny za 2016 r Link
2017-03-27 RS 2016 Raport roczny skonsolidowany za 2016 r Link
2016-11-14 QSr 3/2016 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r Link
2016-08-31 PSr 2016 Skonsolidowany raport półroczny za 2016 r Link
2016-05-16 QSr 1/2016 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r Link
2016-03-21 RS 2015 Raport roczny skonsolidowany za 2015 r Link
2016-03-21 R 2015 Raport roczny za 2015 r Link
2015-11-19 QSr 3/2015 Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. Link
2015-11-16 QSr 3/2015 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r Link