RS_2019

Informacja Zarządu ws wyboru Biegłego

List Prezesa Grupa Kapitałowa Eurotel SA

Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. komitetu audytu

Oświadczenie Zarządu ws rzetelności sprawozdania Grupy

Raport_ład_korporacyjny_2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok (2)-sig-sig-sig

Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 (1)

Sprawozdanie z badania GK Eurotel S.A. signed

Sprawozdanie Zarządu 2019 rok-sig-sig