RS 2012

Oświadczenie Zarządu dot. sprawozd. finans. za 2012

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2012 r

Skonsolidowany raport roczny za 2012 r

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012- skonsolid

List Prezesa

Opinia_bieglego_z_badania_sprawozd._finans._skonsolid._za_2012

Oświadczenie Zarządu dot. biegłego