R_2012

Oswiadczenie__Zarzadu_dot._sprawozd._finans._za_2012r

Oswiadczenie_Zarzadu_dot._bieglego

Raport_o_zasadach_ładu_korporacyjnego_w_2012_r

Raport_roczny_2012_jednostkowy

Sprawozdanie_z_działalności_za_2012_jednost

List_Prezesa

Opinia_bieglego_z_badania_sprawozd._finans._za_2012r