Sprawozdanie biegłego rewidenta_Eurotel SA_2018

Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2018

List Prezesa – Jednostkowy

Oświadczenie dot. podmiotu badającego-jednostkowy

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczace wyboru firmy audytorskiej

Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania jednostkowy

R_2018

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2018_

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania wyników

Sprawozdanie Zarządu z działalności