PSr_2021

Oświadczenie Zarząd dot. Sprawozdań za I półrocze 2021r-sig-sig

Raport z przeglądu skrócone JSF EUROTEL_SA 30.06.2021 signed

Raport z przeglądu skrócone SSF GK_EUROTEL 30.06.2021 signed

Sprawozdanie_zarządu_za_półrocze_2021_roku-sig-sig

Śródroczne_Jednostkowe_Sprawozdanie_finansowe-sig-sig-sig

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe