PSr 2013

Raport Biegego z przegldu- skonsolidowane 2013r

Skonsolidowany raport rdroczny 2013

Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci za I procze 2013

Jednostkowy raport proczny 2013

Owiadczenie Zarzdu o podmiocie do badania

Owiadczenie Zarzdu o sprawozdaniach finansowych

Raport Biegego z przegldu- jednostkowe 2013r