Informujmy, że transmisja on-line obrad WZA Eurotel SA za 2017 rok rozpocznie się w dniu 24 maja 2018 roku o godzinie 11. Transmitowanie obrad WZA jest wyrazem dążenia Eurotel SA do spełniania rekomendacji określonych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW. Transmisja obrad spełnia rekomendację nr IV.R.2.

Link do transmisji: https://ri.eurotel.pl/wza/walne-zgromadzenie-8-maja-2018-roku/