Nazwa raportu
Walne Zgromadzenie 21 maja 2024 roku Link
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 8 listopada 2023 roku Link
Walne Zgromadzenie 26 kwietnia 2023 roku Link
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10 listopada 2022 roku Link
Walne Zgromadzenie 12 maja 2022 roku Link
Walne Zgromadzenie 20 maja 2021 roku Link
Walne Zgromadzenie 20 sierpnia 2020 roku Link
Walne Zgromadzenie 28 maja 2019 roku Link
Walne Zgromadzenie 24 maja 2018 roku Link
Walne Zgromadzenie 17 maja 2017 roku Link