Nazwa raportu
Walne Zgromadzenie 20 maja 2021 roku Link
Walne Zgromadzenie 20 sierpnia 2020 roku Link
Walne Zgromadzenie 28 maja 2019 roku Link
Walne Zgromadzenie 24 maja 2018 roku Link
Walne Zgromadzenie 17 maja 2017 roku Link
Walne Zgromadzenie 31 maja 2016 roku Link
Walne Zgromadzenie 16 czerwca 2015 roku Link
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21 października 2014 roku Link
Walne Zgromadzenie 26 czerwca 2014 roku Link
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 15 października 2013 roku Link