Nazwa raportu
Walne Zgromadzenie 25 kwietnia 2013 roku Link
Walne Zgromadzenie 8 maja 2012 roku Link
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 8 grudnia 2011 roku Link
Walne Zgromadzenie 7 czerwca 2011 roku Link
Walne Zgromadzenie 27 maja 2010 roku Link
Walne Zgromadzenie 20 maja 2009 roku Link