Ilość dni od czasu opublikowania danych rocznych za 2023 rok do czasu zwołania WZA wynosi 35 dni.

Transmisja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozpocznie się 26 kwietnia 2023 roku o godz. 11.00

 

Transmisja WZA Eurotel S.A. 21 maja 2024

 

RB_04_2024

Ogłoszenie zwołania ZWZ na 21 maja 2024 r

Projekty uchwał na ZWZ za 2023 r

Sprawoz.za.2023.o.wynagr.RN i Zarządu

Sprawozdanie RN z działalności za 2023r

Ocena z racjonalności dział. sponsoringowej.za.2023

Ocena.sytuacji.Sp.i.Grupy.za.2023

Ocena.wypeł.obowiązków.informacyjnych.za.2023

pełnomocnictwo pisemne – załącznik do formularza

pełnomocnictwo w postaci elektronicznej załącznik do formularza