Raport roczny R 2014

Raport roczny 2014 jednostkowy

Sprawozdanie z działalności za 2014 jednostkowe

List Prezesa

Opinia biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2014r

Oświadczenie Zarządu dot. biegłego

Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego za 2014r

Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2014 r