Ilość dni od czasu opublikowania danych rocznych za 2021 rok do czasu zwołania WZA wynosi 30 dni.

Transmisja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozpocznie się 12.05.2022 o godz. 11.00

 

RB_08_W_2022

Zwołanie ZWZ_12_5_2022

Projekty uchwał ZWZ Eurotel SA za 2021_12_5_2022

Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ

pełnomocnictwo pisemne – załącznik do formularza

pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Ocena racjonalności polityki spółki

Ocena Sytuacji Spółki i Grupy

Ocena wypełniania przez Spółkę obowiazków

Sprawozdanie RN za 2021 rok.