Ilość dni od czasu opublikowania danych rocznych za 2020 rok do czasu zwołania WZA wynosi 51 dni.

Transmisja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozpocznie się 20.05.2021 o godz. 11.00

 

Zwołanie ZWZ_20_5_2021 (1)

Projekty uchwał ZWZ Eurotel SA z dnia 20 maja 2021 r

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form

Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ

Pełnomocnictwo pisemne – zał. do formularza

RB_W_05_2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020

Ocena racjonalności dot. polityki sponsoringu.

Ocena Sytuacji Spółki i Grupy Eurotel za 2020r.

Ocena Wypełniania Obowiązków Informacyjnych.

RB-2021_7 – uzupełnienie porządku obrad WZ.