Kalendarium

14 listopada 2019

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał.

12 września 2019

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia

17 czerwca 2019

Data wypłaty dywidendy

7 czerwca 2019

Data nabycia prawa do dywidendy

28 maja 2019

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy