Kalendarium

14 listopada 2019

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał.

12 września 2019

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia

16 maja 2019

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał

28 marca 2019

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018

28 marca 2019

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018