Kalendarium

15 listopada 2017

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

18 września 2017

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

17 maja 2017

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

16 maja 2017

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

27 marca 2017

Jednostkowy raport roczny za rok 2016