Kalendarium

15 listopada 2022

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2022.

12 września 2022

Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

23 maja 2022

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2022.

12 kwietnia 2022

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021.

12 kwietnia 2022

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021.