Kalendarium

16 listopada 2020

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2020

10 września 2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

20 sierpnia 2020

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

15 czerwca 2020

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2020

30 marca 2020

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019