Kalendarium

18 listopada 2024

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2024

17 września 2024

Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia

12 czerwca 2024

Data wypłaty dywidendy

5 czerwca 2024

Data nabycia praw do dywidendy

27 maja 2024

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2024