Wiadomości

31 sierpnia 2020

Zwrot pożyczki do PRF.

20 sierpnia 2020

Podział zysku za 2019 rok.

Kalendarium

16 listopada 2020

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2020

10 września 2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

20 sierpnia 2020

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

15 czerwca 2020

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2020

30 marca 2020

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019