Kalendarium

18 listopada 2024

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2024

17 września 2024

Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia

27 maja 2024

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2024

16 kwietnia 2024

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023

16 kwietnia 2024

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2023