Kalendarium

15 listopada 2022

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2022.

10 listopada 2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

12 września 2022

Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

8 czerwca 2022

Data wypłaty dywidendy

26 maja 2022

Data nabycia praw do dywidendy