Kalendarium

20 listopada 2023

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2023.

8 listopada 2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

25 września 2023

Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

24 maja 2023

Data wypłaty dywidendy

22 maja 2023

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2023.