Wiadomości

31 sierpnia 2020

Zwrot pożyczki do PRF.

20 sierpnia 2020

Podział zysku za 2019 rok.

Kalendarium

15 listopada 2021

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2021.

9 września 2021

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

17 maja 2021

Skonsolidowany raport kwartalny zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2021

30 marca 2021

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020.

30 marca 2021

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020.