Kalendarium

20 listopada 2023

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku 2023.

25 września 2023

Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

22 maja 2023

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku 2023.

31 marca 2023

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022.

31 marca 2023

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022.